Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trở lại tại Việt Nam, nhằm thuận tiện cho khách hàng cập nhật tình hình SARS-CoV-2 theo thời gian thực, Công ty thang máy gia đình Getis đã tạo riêng một trang tin tức, nơi tập hợp tất cả các thông tin mới nhất về COVID-19


 LIVE Cập nhật tin tức COVID-19 thời gian thực